Avís Legal

CONDICIONS D’ÚS i POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB REFORMESINTEGRALS.ES

I. Avís legal i la seva acceptació

El present avís i informació legal regula l’ús del servei del lloc web «ReformesIntegrals.es» el contingut del qual posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes condicions d’ús en el moment mateix en què l’usuari accedeix a https://reformesintegrals.es

ReformesIntegrals.es es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, la configuració i ubicació del lloc web, conseqüentment, l’usuari ha de llegir atentament les presents condicions d’ús en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web ReformesIntegrals.es, degut a què les condicions d’ús poden patir modificacions sense previ avís.

ReformesIntegrals.es no assegura el compliment normatiu, total o parcial, d’altres països. Si vostè resideix o està domiciliat en un altre país diferent d’Espanya i decideix accedir al lloc web ReformesIntegrals.es, ho farà sota la seva responsabilitat i risc. D’aquesta manera vostè haurà d’assegurar que l’accés i utilització d’aquest lloc web compleix la normativa legal i local aplicable. ReformesIntegrals.es no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar de l’accés a aquest lloc web.

L’equip de ReformesIntegrals.es es dedica a les reformes a Barcelona i la seva àrea d’influència i el present lloc web representa un mitjà per tal de difondre la seva activitat als diferents usuaris d’internet.

L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ell.

II.Finalitat i objecte

A través del lloc web ReformesIntegrals.es, es facilita als usuaris informació necessària per tal d’efectuar una reforma mitjançant l’equip de ReformesIntegrals.es.

ReformesIntegrals.es ofereix mitjançant el seu lloc web continguts relacionats amb altres llocs webs, sent aquests merament informatius. ReformesIntegrals.es es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, podent limitar o no permetre l’accés al mateix.

III.Condicions d’accés i utilització de ReformesIntegrals.es

III.a. Caràcter gratuït de l’accés, utilització i registre de ReformesIntegrals.es

L’accés al lloc web, per part de ReformesIntegrals.es, té caràcter gratuït per als usuaris anònims, aquells que no s’han registrat, i per als usuaris registrats. No obstant això, ReformesIntegrals.es podrà exigir el pagament d’un preu per a determinats usuaris registrats segons es determini en les condicions particulars del servei prestat. En tot cas, s’entendrà com a “usuari” qualsevol persona que accedeixi en el lloc web, «ReformesIntegrals.es«)

ReformesIntegrals.es condiciona la utilització d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’usuari.

III.b. Veracitat de la informació

L’usuari de ReformesIntegrals.es garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis. Així mateix, serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a ReformesIntegrals.es permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a ReformesIntegrals.es o a tercers per la informació que faciliti.

ReformesIntegrals.es no es responsabilitza de la licitud o veracitat de la informació publicada pels usuaris.

III.c. Obligació de fer un ús correcte del lloc web i dels serveis

L’usuari de ReformesIntegrals.es es compromet a fer un ús lícit d’aquest lloc web d’acord amb la legislació aplicable, les normes d’ús contingudes en el mateix i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Conseqüentment, l’usuari d’aquest lloc web s’ha d’abstenir d’utilitzar els serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en les normes contingudes en ReformesIntegrals.es, lesius dels interessos i drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar , sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de ReformesIntegrals.es, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet.

ReformesIntegrals.es es reserva el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol usuari.

III.d. Obligació de fer un ús correcte dels continguts

De conformitat amb el que disposa apartat anterior, l’usuari es compromet a utilitzar els continguts del lloc web posats a disposició dels usuaris de conformitat amb la llei, les normes contingudes en aquest lloc web i altres avisos, instruccions o reglaments d’ús llocs en seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

III.e. Menors d’edat

Els menors d’edat han d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per poder utilitzar els serveis prestats per ReformesIntegrals.es. Aquests últims, seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon als majors el càrrec es troben. A tall informatiu, s’informa als usuaris d’Internet que hi ha diferents mecanismes per filtrar i bloquejar determinats continguts que apareixen a la xarxa.

III.f. Introducció d’hiperenllaços que permetin l’accés a les pàgines web del lloc web i als serveis

S’autoritza a establir un enllaç des del teu lloc web a la pàgina principal del lloc web, actualment situada a https://reformesintegrals.es, sempre que es notifiqui prèviament a ReformesIntegrals.es mitjançant el correu electrònic info [ @ ] ReformesIntegrals.es

IV. Propietat intel·lectual i llicència

Totes les imatges, contingut, estructura o altres signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de ReformesIntegrals.es o de tercers i estan protegits per la llei de propietat intel·lectual, sense que pugui entendre que l’ús o accés al lloc web i / o als serveis atribuïts a l’usuari dret algun sobre les citades imatges, contingut, estructura i / o signes distintius.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual de ReformesIntegrals.es, sense que puguin entendre cedits a l’usuari, en virtut del que estableix aquestes condicions d’ús, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc web i dels serveis.

No obstant això, ReformesIntegrals.es autoritza l’usuari a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sempre que s’indiqui l’autor i / o origen dels mateixos.

No es pot alterar, canviar, modificar o adaptar aquest lloc web.

V. Exclusió de responsabilitat i de garanties

Va Exclusió de responsabilitat i de garanties pel funcionament del lloc web i dels serveis

Va1.Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal·libilitat

ReformesIntegrals.es no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis. En cas d’interrupció del normal funcionament del lloc web, ReformesIntegrals.es prendrà les mesures raonablement possibles per regularitzar el funcionament del lloc web i, en la mesura del possible, advertirà prèviament als seus usuaris. Tot i això no es garanteix la infal·libilitat ni la utilitat del lloc web i dels serveis per a la realització de cap activitat en concret.

S’exclou a ReformesIntegrals.es de tota responsabilitat pels danys i perjudicis deguts a la falta de continuïtat o de funcionament del lloc web.

Va2. Privacitat i seguretat en la utilització del lloc web i dels serveis

ReformesIntegrals.es no garanteix la seguretat i privacitat en l’ús del lloc web i dels serveis que es presten en ell. Tampoc es garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d’ús que els usuaris fan del lloc web i dels serveis.

S’exclou a ReformesIntegrals.es de tota responsabilitat pels danys i perjudicis deguts al coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d’ús que els usuaris fan del lloc web i dels serveis.

Vb Exclusió de responsabilitat i de garanties pels continguts

V.b.1. Qualitat

ReformesIntegrals.es no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts ni en els serveis prestats per tercers a través del lloc web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de l’usuari i, per això, s’exclou a ReformesIntegrals.es de qualsevol responsabilitat al respecte.

V.b.2. Licitud, fiabilitat i utilitat

ReformesIntegrals.es no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts ni dels serveis prestats per tercers a través del lloc web i, per això, s’exclou a ReformesIntegrals.es de qualsevol responsabilitat al respecte.

Vb3.Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat

ReformesIntegrals.es no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al seu lloc web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. No obstant això, ReformesIntegrals.es s’esforçarà perquè el contingut del seu lloc no contingui errors i aquest actualitzat.

ReformesIntegrals.es no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

Vc Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, continguts i serveis i allotjats fora del lloc web

El lloc web posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaç (com ara, entre d’altres, links, banners, vídeos, botons), directoris i eines de recerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers (d’ara endavant, «links externs»). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de recerca en el lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris la cerca i accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet.

ReformesIntegrals.es no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers, la informació, continguts i serveis disponibles en els enllaços externs, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els enllaços externs.

ReformesIntegrals.es no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al lloc web ReformesIntegrals.es.

S’exclou a ReformesIntegrals.es de tota responsabilitat pels danys i perjudicis deguts a enllaços externs que apareixen al seu lloc web.

Vd Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del lloc web, dels serveis i dels Continguts pels usuaris

ReformesIntegrals.es no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan del lloc web, dels serveis i dels continguts. En particular, ReformesIntegrals.es no garanteix que els usuaris utilitzin el lloc web, els serveis i els continguts de conformitat amb a les presents normes d’ús. ReformesIntegrals.es tampoc té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos a altres usuaris. Amb tot això, en la mesura que així ho prevegi la normativa aplicable, s’exclou de tota responsabilitat a ReformesIntegrals.es pels danys i perjudicis derivats de la utilització que els usuaris fan del lloc web, dels serveis i de els continguts així com la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de la informació que proporcionen els usuaris a altres usuaris. Així mateix, ReformesIntegrals.es es reserva el dret de bloquejar, esborrar o retirar els continguts publicats pels seus usuaris de forma unilateral.

En el supòsit que un usuari vulgui contactar amb un altre usuari, ho farà pel seu propi compte i risc, excloent ReformesIntegrals.es de qualsevol responsabilitat derivada de la relació entre els dos usuaris

Tant l’accés al lloc web ReformesIntegrals.es com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. L’usuari serà responsable de totes les accions que faci amb el seu identificador d’usuari. En concret, serà responsable d’escollir, com a clau i com recordatori de la mateixa, contrasenyes i frases robustes, és a dir, xifres i lletres i fins i tot, en els sistemes que ho permetin, signes de puntuació i caràcters especials, difícils d’endevinar. En especial, l’usuari evitarà escollir paraules del diccionari, paraules que estiguin relacionades amb ell mateix (nom de familiar, domicili, data de naixement, etc.) O senzilles d’endevinar (combinacions de noms amb mesos, prefixos i sufixos, etc.) . ReformesIntegrals.es no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació.

VI. Protecció de dades personals

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, ReformesIntegrals.es prendrà les mesures oportunes per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels seus usuaris.

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre protecció de dades, ReformesIntegrals.es prendrà les mesures oportunes per garantir la màxima confidencialitat i privacitat de les dades personals aportades pels usuaris i garanteix també que en cap cas es cedirà aquesta informació a terceres empreses alienes a ReformesIntegrals.es o a altres persones sense el previ consentiment dels usuaris, llevat que hi hagi requeriment legal o judicial. Així mateix, ReformesIntegrals.es informa al client de l’existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per ella i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb el mateix. El client té la possibilitat d’exercitar, d’acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a ReformesIntegrals.es mitjançant el correu electrònic info [ @ ] ReformesIntegrals.es.

ReformesIntegrals.es es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, fins i tot després de conclosa la relació contractual, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

ReformesIntegrals.es no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de ReformesIntegrals.es, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

L’usuari atorga el seu consentiment a ReformesIntegrals.es per rebre d’aquesta última publicitat de productes o serveis de la mateixa o de tercers.

ReformesIntegrals.es pot utilitzar cookies (o galetes)quan un usuari navega pels llocs i pàgines web del lloc web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web del lloc web s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que ReformesIntegrals.es reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells . Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Preguem consulteu les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per ReformesIntegrals.es, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l’usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre.

Les cookies constitueixen una eina emprada pels servidors web per emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus visitants. Són petits arxius de text que s’envien al seu ordinador per mantenir un registre de les seves preferències i recordar-les al seu retorn. ReformesIntegrals.es utilitza cookies per facilitar la navegació pel seu lloc web i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. L’usuari pot, lliurement, decidir sobre la implantació o no, en el seu disc dur, de les galetes emprades. En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar, per defecte, totes les galetes, o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir, en aquest moment, la seva implantació o no al seu disc dur . Per això, li suggerim la secció d’ajuda del seu navegador, per saber com canviar la configuració que actualment empra.

Les cookies que s’utilitzen en els llocs i pàgines web del lloc web poden ser servides per ReformesIntegrals.es, en aquest cas es serveixen des dels diferents servidors operats per aquestes, o des dels servidors de determinats tercers que ens presten serveis i serveixen les cookies per compte de ReformesIntegrals.es (com per exemple, les cookies que s’empren per servir la publicitat o determinats Continguts i que fan que l’usuari visualitzi la publicitat o certs Continguts en el temps, nombre de vegades i forma predeterminats) . Els tercers anunciants que col·loquen anuncis en els llocs i pàgines web del lloc web, poden utilitzar «comptadors de visitants» o «web beacons» en els seus anuncis, per tal d’analitzar l’eficàcia de la seva publicitat. Sempre que no hi hagi activat l’opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, l’usuari podrà explorar el seu disc dur seguint el manual d’instruccions i ajuda del seu sistema operatiu per conèixer amb més detall cada servidor des d’on s’envien les cookies o web beacons.

VII. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

Els drets de propietat intel·lectual de ReformesIntegrals.es, el seu disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ella continguts són titularitat de ReformesIntegrals.es, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, i en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d’enviar una notificació a ReformesIntegrals.es mitjançant un correu electrònic a info [@] ReformesIntegrals.es

Tota utilització no autoritzada de la informació continguda en ReformesIntegrals.es, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial corresponents, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

VIII.Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions (d’ara endavant, les «Notificacions») per part de l’usuari a ReformesIntegrals.es es consideraran eficaços, amb caràcter general, quan es dirigeixin per correu electrònic a la següent adreça: info [ @ ] ReformesIntegrals.es amb en l’assumpte «Dpt. Legal ReformesIntegrals.es «.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a ReformesIntegrals.es tots els canvis relatius a les dades de notificació.

IV.Retirada i suspensió del servei

ReformesIntegrals.es podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ la prestació dels serveis a aquells usuaris que incompleixin l’establert en les presents condicions d’ús.

X. Durada, terminació i legislació aplicable

La prestació del servei de lloc web i dels altres serveis té, en principi, una durada indefinida. ReformesIntegrals.es, però, està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei del lloc web i / o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, ReformesIntegrals.es advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei de lloc web i dels altres serveis.

Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració podeu escriure’ns per correu electrònic a info [@] ReformesIntegrals.es i amb en l’assumpte «Dpt. Legal ReformesIntegrals.es «.